Zwinky-SSV.png

Sponsoren des BSSVHauptsponsoren
Logos_Swisslos_2015_Aschi.jpg

Gönner

Waffen_Schneider.jpg
Koch_Optik.jpg

Partner


Berin-Logo_Claim_CMYK.jpg


VISANA_Logo_Tschanz.jpgKuert_Druck_Langenthal_Logo_mit_Internetadresse_2016_6_20.jpgLogo_HUGUENIN_Einzelbild_2015_2_27.JPG
Facebook.pngFlyer_Oberl-LT-Schiessen.jpg 

2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_001.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_002.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_006.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_007.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_014.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_016.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_017.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_018.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_021.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_024.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_025.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_028.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_030.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_031.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_037.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_039.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_043.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_045.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_053.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_065.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_069.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_070.jpg
2012_8_18_Kant_GM_Final_G300m_071.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_001.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_002.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_003.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_004.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_005.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_009.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_010.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_011.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_012.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_013.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_014.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_015.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_016.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_017.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_018.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_020.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_022.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_025.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_026.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_027.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_028.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_031.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_032.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_033.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_034.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_037.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_038.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_039.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_040.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_041.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_042.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_044.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_048_Urs_Weibel_Hans-Peter_Urech_Robert_Gerber.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_049.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_050.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_051.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_053_Markus_Werren_Werner_Salzmann_Jean-Paul_Stalder_Toni_Guldimann.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_055.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_056.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_057.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_058.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_059.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_060.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_064.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_065.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_066.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_069.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_070.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_071.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_072.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_074.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_075.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_076.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_077.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_078.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_079.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_080.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_081.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_083.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_084.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_085.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_086.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_088.jpg
2012_3_31_DV_BSSV_089.jpg

Delegiertenversammlung BSSV

IMG_9082.jpg
IMG_9084.jpg
IMG_9087.jpg
IMG_9090.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9093.jpg
IMG_9095.jpg
IMG_9097.jpg
IMG_9099.jpg
IMG_9100.jpg
IMG_9101.jpg
IMG_9103.jpg
IMG_9104.jpg
IMG_9105.jpg
IMG_9107.jpg
IMG_9111.jpg
IMG_9112.jpg

Feldschiessen Vorschiessen mit dem Berner Regierungsrat

IMG_9122_-_Kopie.jpg
IMG_9124_-_Kopie.jpg
IMG_9128_-_Kopie.jpg
IMG_9134_-_Kopie.jpg
IMG_9141_-_Kopie.jpg
IMG_9144_-_Kopie.jpg
IMG_9145_-_Kopie.jpg
IMG_9148_-_Kopie.jpg
IMG_9150_-_Kopie.jpg
IMG_9152.jpg
IMG_9154.jpg
IMG_9155.jpg
IMG_9158.jpg
IMG_9163.jpg
IMG_9164.jpg
IMG_9165.jpg
IMG_9167.jpg
IMG_9170.jpg
IMG_9171.jpg
IMG_9172.jpg
IMG_9173.jpg
IMG_9174.jpg
IMG_9175.jpg
IMG_9177.jpg
IMG_9179.jpg
IMG_9180.jpg
IMG_9181.jpg

Feldschiessenfahrt der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern